dijous, 16 de desembre de 2010

PROJECTE

PROJECTE DE TELECOL·LABORACIÓ:
PREPAREM UNA GIMCANA!

Responsables i destinataris del projecte: aquesta activitat es podria realitzar entre dos grups de 3r cicle de dos centres diferents. Els responsables, que haurien de guiar i controlar l'activitat serien els mestres d'Educació Física i el tutors de cada centre.

Tema i objectius: es tractaria d'organitzar una gimcana amb proves esportives i lúdiques entre les dues escoles. Tot preparat pels propis alumnes.
OBJECTIUS:
o    Relacionar alumnes de diferents escoles.
o    Intercanviar coneixements i experiències.
o    Treballar en grup.
o    Utilitzar les TIC com a mitjà de comunicació i de feina.
o    Compartir idees i arribar a acords.

Organització: per dur a terme aquesta activitat, primer ens hauríem de posar d'acord els mestres implicats i elaborar un guió de feina. Organitzaríem als alumnes en grups de treball per tal de que després ells es poguessin comunicar mitjançant correu electrònic i xat. Cada escola podria triar i preparar 3-4 proves. Ells mateixos haurien de preparar les targetes de les proves i altres documents amb el writer i/o calc. Després enviar-les als companys de l'altra escola. S'encarregarien de fer un llistat del material necessari a través del xat del grup, etc.
Cada grup podria tenir un blog d'aula. En acabar i haver realitzat la gimcana, seria interessant poder penjar al blog els resultats i intercanviar fotografies de l'activitat.
Seria una activitat per anar preparant durant el curs i fer la gimcana al final d'aquest.

Eines: correu electrònic, xat, el blog de cada aula, OpenOffice, material d'Educació Física, etc...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada